Znaleziono 4 artykuły

Dariusz Kubinowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idea i organizacja VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Dariusz Kubinowski s. 108-110
"Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane", red. nauk. Hana Červinková, Bogusława Dorota Gołębniak, Wrocław 2010 : [recenzja] Dariusz Kubinowski Bogusława Dorota Gołębniak (aut. dzieła rec.) Hana Červinková (aut. dzieła rec.) s. 139-144
"Idiomatyczność - synergia - emergencja. Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku", Dariusz Kubinowski, Lublin 2013 : [recenzja] Jakub Niedbalski Dariusz Kubinowski (aut. dzieła rec.) s. 206-209
Przełom przełomów : dwoistość jako centralna kategoria paradygmatyczna pedagogiki zorientowanej kulturowo w świetle studiów historyczno-teoretyczno-krytycznych Lecha Witkowskiego Dariusz Kubinowski Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 347-353