Znaleziono 15 artykułów

Ewa Nieroba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konteksty spostrzegania wykorzystywane w optymalizacji procesu kształcenia Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 39-46
Dorastanie w cyfrowym świecie – problem uzależnienia od komputera i internetu Ewa Nieroba krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 55-64
Preferowane modele kształcenia zawodowego w średnim i wyższym szkolnictwie w Polsce Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 136-141
Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 151-155
Nowe technologie – nowy obraz dzieciństwa : formy aktywności współczesnego dziecka w wieku przedszkolnym Ewa Nieroba s. 159-168
Kształtowanie kompetencji społecznych w procesie kształcenia inżynierów Alicja Bińkowska Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 173-179
Kształcenie modułowe w reformowanym systemie edukacji zawodowej Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 186-191
Wiedza suicydologiczna jako niezbędny składnik kompetencji współczesnego nauczyciela = Knowledge of Suicidology as a Core Element of the Contemporary Teacher's Competence Ewa Nieroba s. 198-207
Ocena przez studentów uczelni technicznej obecnego systemu edukacji w kontekście potrzeb współczesnego rynku pracy Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 211-216
Analiza porównawcza procesu uczenia się uczniów szkół ogólnokształcących i zawodowych Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 217-222
Oczekiwania studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji zawodowej w obszarze kształcenia psychologicznego Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 224-229
Tanatopedagogika w procesie kształcenia nauczycieli Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 250-256
Zarządzanie nauką studentów przez nauczycieli akademickich Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 444-449
Trudne sytuacje szkolne w ocenie uczniów i nauczycieli Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 455-460
Smutny uczeń – nowe wyzwanie dla współczesnych nauczycieli : depresja u osób w wieku rozwojowym Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 562-570