Znaleziono 20 artykułów

krzysztof Niewiadomski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie motywacją w przestrzeni publicznej na przykładzie szkoły Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 29-36
Konteksty spostrzegania wykorzystywane w optymalizacji procesu kształcenia Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 39-46
Komunikacja niewerbalna w misji nowej ewangelizacji : aspekt teologicznomoralny Krzysztof Niewiadomski s. 53-65
Dorastanie w cyfrowym świecie – problem uzależnienia od komputera i internetu Ewa Nieroba krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 55-64
Kształcenie i doskonalenie kadr pracowniczych w dobie czwartej rewolucji przemysłowej = Staff Training and Performance Improvement in the Era of the Fourth Industrial Revolution Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 118-123
Preferowane modele kształcenia zawodowego w średnim i wyższym szkolnictwie w Polsce Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 136-141
Restytucja dobrej sławy w pismach św. Tomasza i bł. Jana Dunsa Szkota oraz w świetle współczesnego personalizmu Krzysztof Niewiadomski s. 145-165
Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 151-155
Optymalne ścieżki kształcenia prowadzące do uzyskania pełnych kompetencji zawodowych Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 164-169
Kształtowanie kompetencji społecznych w procesie kształcenia inżynierów Alicja Bińkowska Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 173-179
Kształcenie modułowe w reformowanym systemie edukacji zawodowej Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 186-191
Komunikacja interpersonalna w procesie kształcenia akademickiego = Communication in University Education Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 211-216
Ocena przez studentów uczelni technicznej obecnego systemu edukacji w kontekście potrzeb współczesnego rynku pracy Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 211-216
Analiza porównawcza procesu uczenia się uczniów szkół ogólnokształcących i zawodowych Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 217-222
Oczekiwania studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji zawodowej w obszarze kształcenia psychologicznego Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 224-229
Tanatopedagogika w procesie kształcenia nauczycieli Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 250-256
Godność człowieka w świetle przykazania miłości nieprzyjaciół : na podstawie pism świętego Tomasza z Akwinu i błogosławionego Jana Dunsa Szkota Krzysztof Niewiadomski s. 371-387
Zarządzanie nauką studentów przez nauczycieli akademickich Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 444-449
Trudne sytuacje szkolne w ocenie uczniów i nauczycieli Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 455-460
Smutny uczeń – nowe wyzwanie dla współczesnych nauczycieli : depresja u osób w wieku rozwojowym Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 562-570