Znaleziono 5 artykułów

Krzysztof Nierzwicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Andreasa Vesaliusa traktat o budowie ciała ludzkiego – De humani corporis fabrica 1543 – wystawa w Bibliotece CM UMK Krzysztof Nierzwicki s. 35-48
Księgozbiór kartuskiego klasztoru "Sanctae Crucis prope Berezam" w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie Krzysztof Nierzwicki s. 67-102
XXVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Naukowa informacja medyczna w Polsce : Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych oraz perspektywy ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej : Bydgoszcz, 16-17 IX 2008 r. : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu : Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy : Biblioteka Główna Krzysztof Nierzwicki s. 117
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Biblioteki Kartuzji Kaszubskiej oraz jej konwentów filialnych w Berezie Kartuskiej i Gidlach", Krzysztof Nierzwicki, Pelpin 2001 : [recenzja] Ryszard Żmuda Krzysztof Nierzwicki (aut. dzieła rec.) s. 335-338
Inkunabuły biblioteki kartuskiego klasztoru "Raj Maryi" na Kaszubach Krzysztof Nierzwicki s. 349-400