Znaleziono 71 artykułów

Ryszard Żmuda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ósmy numer Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 7-8
Jubileuszowy piąty rocznik Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 8-10
Dziesiąty numer czasopisma Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 8-9
Szósty rocznik Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 8-9
Drugi rocznik Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 8-9
Trzeci rocznik Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 8-10
Szósty numer Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 8-10
Czwarty rocznik Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 8-9
Od Redakcji Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 8-10
Siódmy rocznik Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 9-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czternasty numer Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 9-11
Czwarty numer Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 9-10
Dwunasty numer Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 11-12
Redaktor o czasopiśmie Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 11-14
Czasopismo Forum Bibliotek Medycznych – Medical Library Forum (2008-2012) Ryszard Żmuda s. 23-34
Pokłosie zjazdu naukowego : XXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Działalność dydaktyczna oraz zarys dziejów, stan obecny i perspektywy rozwoju bibliotek uczelnianych, instytutowych i innych naukowych w Polsce : Łódź, 14-15 IX 2009 r. : Uniwersytet Medyczny w Łodzi : Biblioteka Główna Ryszard Żmuda s. 61
Powitanie Gości, Sponsorów i Uczestników Konferencji Ryszard Żmuda s. 73-75
O. Czesław Cezar Baran (1915-1997) OFM Conv. Ryszard Żmuda s. 85-91
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi po termomodernizacji w 2012 roku Ryszard Żmuda s. 106-111
Bibliografie regionalne opracowane w Łodzi w latach 1976-1988 Ryszard Żmuda s. 111-134
Bibliografia piśmiennictwa w opolskich bibliotekach kościelnych za lata 2006-2010 Ryszard Żmuda s. 111-184
Jubileusz 10 – lecia Kronikarza (2002–2012): czasopisma Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ryszard Żmuda s. 117-134
Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 2001-2005 Ryszard Żmuda s. 165-220
"Forum Bibliotek Medycznych : Medical Library Forum" : półrocznik, red. nacz. Ryszard Żmuda, Łódź 2008 R. 1 (nr 1,2), 2009 R. 2 (nr 1,2) : [recenzja] Piotr Latawiec Ryszard Żmuda (aut. dzieła rec.) s. 166-169
Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 1991-2000 Ryszard Żmuda s. 179-246
Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 1980-1990 Ryszard Żmuda s. 181-249
W odpowiedzi ks. Wiktorowi Grmatowskiemu SJ na recenzję "Bibliografii historii Kościoła w Polsce" Ryszard Żmuda s. 183-184
"Biblioteki Kartuzji Kaszubskiej oraz jej konwentów filialnych w Berezie Kartuskiej i Gidlach", Krzysztof Niedrzwicki, Pelplin 2001 : [recenzja] Ryszard Żmuda Krzysztof Niedrzwicki (aut. dzieła rec.) s. 220-224
Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie : mgr Piotr Latawiec, starszy kustosz dyplomowany Ryszard Żmuda s. 221-232
Prof. dr hab. n. farm. Marek MIROWSKI (ur. 1953) farmaceuta, biochemik, biolog molekularny, kierownik Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, prodziekan ds. Nauki Wydziału Farmaceutycznego, przewodniczą- cy Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Rady Programowej Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 223-250
Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 1966-1979 Ryszard Żmuda s. 245-284
">>FIDES<< : biuletyn bibliotek kościelnych", red. J. Bednarczyk, Kraków [R. 1]: 1995 - [R. 5]: 1997 : [recenzja] Ryszard Żmuda J. Bednarczyk (aut. dzieła rec.) s. 263-265
Konferencja ogólnopolska z udziałem Gości Ryszard Żmuda s. 263
Dr Halina DUSIŃSKA (ur. 1942), Warszawa – GBL Ryszard Żmuda s. 280-287
Kościelne dyscypliny naukowe bez bibliografii? Ryszard Żmuda s. 283-304
Powitanie Gości, Sponsorów i Uczestników Konferencji Ryszard Żmuda s. 284-286
"Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum", red. Ryszard Żmuda, R. 2: 2009, nr 2 (4) : [recenzja] Józef Mandziuk Ryszard Żmuda (aut. dzieła rec.) s. 294-295
„Leksykon biograficzny uczonych” i „Słownik pracowników bibliotek medycznych” na łamach Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 299-320
Dr Barbara GRALA-KOCIAK (ur. 1964), Łódź – UM Ryszard Żmuda s. 299-303
Dr Maria JAKUBOWSKA (ur. 1951), Łódź – AM Ryszard Żmuda s. 304-310
Dr Eugeniusz JANOWICZ (ur. 1935), Bydgoszcz – AM Ryszard Żmuda s. 311-318
Dr Eugeniusz JANOWICZ (ur. 1935), Bydgoszcz – AM Ryszard Żmuda s. 311-318
Dr Zbigniew KUKULSKI (1908-1971), Kraków – AM Ryszard Żmuda s. 334-338
"Biblioteki Kartuzji Kaszubskiej oraz jej konwentów filialnych w Berezie Kartuskiej i Gidlach", Krzysztof Nierzwicki, Pelpin 2001 : [recenzja] Ryszard Żmuda Krzysztof Nierzwicki (aut. dzieła rec.) s. 335-338
Dr Barbara NIEDŹWIEDZKA (ur. 1953), Kraków – CM UJ Ryszard Żmuda s. 346-356
Dr Krzysztof NIERZWICKI (ur. 1969), Bydgoszcz – CM UMK Ryszard Żmuda s. 357-361
Dr Krzysztof NOGA (ur. 1956), Katowice – SAM Ryszard Żmuda s. 362-367
Dr Edward PIGOŃ (ur. 1938), Warszawa – GBL Ryszard Żmuda s. 372-379
Dr inż. Jolanta PRZYŁUSKA (ur. 1955), Łódź – IMP Ryszard Żmuda s. 380-387
Dr Magdalena RZADKOWOLSKA (ur. 1968), Łódź - AM Ryszard Żmuda s. 401-406
Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 – lecie pracy zawodowej Ryszard Żmuda s. 412-417
Płk dr Wiesław ŚWITEK (1937-2007), Łódź – WAM Ryszard Żmuda s. 424-427
Dr Aleksander Stefan TULCZYŃSKI (1942-2011), Warszawa – GBL Ryszard Żmuda s. 428-432
Warsztaty elektronicznego nauczania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (28-29 I 2010 r.) Ryszard Żmuda s. 453-462
Mgr Bolesław HOWORKA (ur. 1932) Poznań – AM Ryszard Żmuda s. 454-468
Bibliografia zawartości Forum Bibliotek Medycznych (2008-2012) Ryszard Żmuda s. 461-496
Prof. dr hab. med. Michał Andrzej Karasek (1937-2009) lekarz, histolog, endokrynolog, morfolog, przewodniczący Rady Bibliotecznej AM Ryszard Żmuda s. 463-501
Rada Biblioteczna Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1983-2016) Ryszard Żmuda s. 470-482
Mgr inż. Stanisław LECZYCKI (ur. 1938) Wrocław – AM Ryszard Żmuda s. 486-488
Mgr Aniela PIOTROWICZ (ur. 1947) Poznań – AM Ryszard Żmuda s. 497-509
Mgr Ewa BUSSE-TURCZYŃSKA (ur. 1956) Lublin – AM Ryszard Żmuda s. 498-503
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Jadwiga PIOTROWSKA (ur. 1928) Łódź AM Ryszard Żmuda s. 510-514
Mgr Zdzisław SŁOMIŃSKI (1915-1989) Kraków – AM Ryszard Żmuda s. 518-520
Mgr Władysław SZOT (ur. 1926) Kraków AM Ryszard Żmuda s. 526-529
Prof. dr hab. Zenobiusz KOZIK (ur. 1928), Kraków-AM Ryszard Żmuda s. 551-561
Mgr Danuta KUCZYŃSKA (ur. 1938) Warszawa – GBL Ryszard Żmuda s. 571-572
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Irena KWAŚNIEWSKA, II v. GOGOLEWSKA-UHMA (ur. 1930) Warszawa – GBL Ryszard Żmuda s. 573-579
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prof. dr hab. med. Jacek Bartkowiak (ur. 1943), biolog, biochemik, specjalista nauk przyrodniczych i medycznych, przewodniczący Rady Bibliotecznej UM w Łodzi i Rady Programowej Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 576-600
Biblioteka Główna UM w Łodzi (2002-2009) Ryszard Żmuda s. 578-599
Mgr Barbara MIKULSKA (ur. 1958) Łódź – UM Ryszard Żmuda s. 582-583
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Bogumił NOWAKOWSKI (ur. 1937) Warszawa – GBL Ryszard Żmuda s. 587-590
  Zacytuj
 • Udostępnij