Znaleziono 8 artykułów

Piotr Latawiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamiętnikarze z czasów panowania Augusta III Sasa Piotr Latawiec s. 109-124
Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Piotr Latawiec s. 137-149
"Forum Bibliotek Medycznych : Medical Library Forum" : półrocznik, red. nacz. Ryszard Żmuda, Łódź 2008 R. 1 (nr 1,2), 2009 R. 2 (nr 1,2) : [recenzja] Piotr Latawiec Ryszard Żmuda (aut. dzieła rec.) s. 166-169
Ksiądz Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) : Wielki Człowiek Kościoła Piotr Latawiec s. 186-195
"Servire Deo et hominibus", red. Włodzimierz Gałązka, Piotr Latawiec, Henryk Podolski, Krzysztof Trawkowski, Warszawa 2009 : [recenzja] Marek Tatar Włodzimierz Gałązka (aut. dzieła rec.) Piotr Latawiec (aut. dzieła rec.) Henryk Podolski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Trawkowski (aut. dzieła rec.) s. 219-227
"Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli-Rozwadowa i Tarnobrzega", Wilhelm Gaj-Piotrowski, Wrocław 1993 : [recenzja] Piotr Latawiec Wilhelm Gaj-Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 272-273
"Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych", red. nauk. Maciej Bała, Stanisław Dziekoński, Warszawa 2012 : [recenzja] Piotr Latawiec Maciej Bała (aut. dzieła rec.) Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 297-302
Dr Ryszard ŻMUDA (ur. 1950), Łódź – AM Piotr Latawiec s. 442-460