Znaleziono 4 artykuły

Jerzy Niestępski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rys historyczny kaznodziejstwa XX wieku Jerzy Niestępski s. 127-133
Rola świętości i kształtowanie postaw chrześcijańskich w nauczaniu biskupa Mikołaja Sasinowskiego Jerzy Niestępski s. 159-167
"Twórczość homiletyczna biskupa Mikołaja Sasinowskiego w latach 1970-1982 oraz jej aspekty pastoralne", Jerzy Niestępski, Warszawa 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jerzy Niestępski (aut. dzieła rec.) s. 269-272
Człowiek jako słuchacz Słowa Bożego Jerzy Niestępski s. 367-379