Znaleziono 2 artykuły

Marta Niewczas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawodnicy kadry Polski seniorów i ich recepcja karate według wywiadów bezpośrednich Wojciech J. Cynarski Marta Niewczas s. 131-142
Prawne aspekty karate tradycyjnego (ITKF) Wojciech Czarny Marta Niewczas Dorota Rusin s. 193-195