Znaleziono 31 artykułów

Jolanta Nogaj-Chachaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Karmanowice, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, St. 35, AZP 75-77/98 Jolanta Nogaj-Chachaj s. 11
Karmanowice, st. 35, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 75-77/- i 76/77/- Jolanta Nogaj-Chachaj s. 12
Karmanowice, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, st. 35 Jolanta Nogaj-Chachaj s. 12-13
Karmanowice, st. 35, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 75-77/98 Jolanta Nogaj-Chachaj s. 13
Karmanowice, st. 35, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 75-77/98 Jolanta Nogaj-Chachaj s. 15
Karmanowice, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, St. 35, AZP 75-77/98 Jolanta Nogaj-Chachaj s. 15
Dziewiąty sezon badań na stanowisku 35 w Karmanowicach, woj. lubelskie Jolanta Nogaj-Chachaj s. 16-23
Parchatka, gm. Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, St. 12, AZP: 75-76/114 Jolanta Nogaj-Chachaj s. 17-18
    Zacytuj
  • Udostępnij
Klementowice, st. 47, gm. Kurów, woj. lubelskie, AZP 75-77/- Jolanta Nogaj-Chachaj s. 17
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ósmy sezon badań na stanowisku 35 w Karmanowicach, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie Jolanta Nogaj-Chachaj s. 17-23
Parchatka, gm. Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, st. 12 Jolanta Nogaj-Chachaj s. 20
Trzynasty sezon badań na osadzie i cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Karmanowicach, stan. 35, pow. puławski, woj. lubelskie Jolanta Nogaj-Chachaj s. 22-24
Najnowsze wyniki badań stanowiska 35 w Karmanowicach, pow. Puławy Jolanta Nogaj-Chachaj s. 22-28
Wstępne wyniki badań grobów kultury amfor kulistych na stanowisku 6 w Mętowie, pow. lubelski Jolanta Nogaj-Chachaj s. 23-29
Drugi sezon badań na osadzie kultury pucharów lejkowatych w Lesie Stockim, stan. 71, pow. Puławy, woj. Lublin Jolanta Nogaj-Chachaj s. 25-27
Grób kultury amfor kulistych na stanowisku 47 w Klementowicach, gmina Kurów, woj. lubelskie Jolanta Nogaj-Chachaj s. 25-29
Wyniki badań ratowniczych przeprowadzonych na stanowisku 72 w Lesie Stockim, pow. Puławy, woj. Lublin Jolanta Nogaj-Chachaj s. 28-31
Dziesiąty sezon badań cmentarzyska i osady KPL na stanowisku 35 w Karmanowicach, woj. lubelskie Jolanta Nogaj-Chachaj s. 30-35
Karmanowice, st. 35, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 75-77 Jolanta Nogaj-Chachaj s. 32-33
Badania osady KPL w Parchatce, stanowisko 12, woj. lubelskie Jolanta Nogaj-Chachaj s. 36-43
Karmanowice, st. 35, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 75-77/- Jolanta Nogaj-Chachaj s. 41
Nowe stanowisko kultury pucharów lejkowatych w Lesie Stockim, stan. 71, pow. Puławy Jolanta Nogaj-Chachaj s. 42-46
Parchatka, st. 12, gm. Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, AZP 74-76 Jolanta Nogaj-Chachaj s. 44-45
Dwunasty sezon badań stanowiska 35 w Karmanowicach, pow. Puławy Jolanta Nogaj-Chachaj s. 47-50
Karmanowice, st. 33, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 75-77/75 Jolanta Nogaj-Chachaj s. 74-75
Wyniki badań na wczesnośredniowiecznym stan. 5 w Łąkach, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie Jolanta Nogaj-Chachaj s. 95-100
Karmanowice, st. 33, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 75-77/75 Paweł Lis Jolanta Nogaj-Chachaj s. 95-96
Łąki, st. 5, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 77-77/- lub 77-78/- Jolanta Nogaj-Chachaj s. 97
Wstępne wyniki badań sondażowych na stan. 33 w Karmanowicach, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie Paweł Lis Jolanta Nogaj-Chachaj s. 101-102
Wkład Katedry Archeologii w badania nad młodszym neolitem Jolanta Nogaj-Chachaj s. 233-234
Znalezisko siekiery krzemiennej kultury amfor kulistych z Opola Lubelskiego, woj. lubelskie Jolanta Nogaj-Chachaj Marta Stasiak s. 256-259