Znaleziono 15 artykułów

Paweł Lis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bochotnica, st. 33, gm. Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, AZP 75-76/262 Paweł Lis s. 68-69
Łęg, st. 3, gm. Połaniec, woj. tarnobrzeskie, AZP 95-69/1 Paweł Lis Jan Michalski Zbigniew Polak Józef Ścibior s. 76-77
Białobrzegi, woj. rzeszowskie. Stanowisko 1 Jerzy Brzozowski Sylwester Czopek Paweł Lis s. 83-84
Wczesnośredniowieczne grodzisko w Żmijowiskach, pow. opolski, w świetle badań archeologicznych (2002-2003) Paweł Lis s. 85-98
Karmanowice, st. 33, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 75-77/75 Paweł Lis Jolanta Nogaj-Chachaj s. 95-96
Wstępne wyniki badań sondażowych na stan. 33 w Karmanowicach, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie Paweł Lis Jolanta Nogaj-Chachaj s. 101-102
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w roku 2006 wczesnośredniowiecznego grodziska w Żmijowiskach, pow. opolski Paweł Lis s. 107-115
Sprawozdanie z badań archeologicznych na grodzisku w Chodliku (stan. 1), pow. Opole Lubelskie w roku 2000 Stanisława Hoczyk-Siwkowa Paweł Lis s. 124-128
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 3 w Puławach-Włostowicach w 1996 roku Paweł Lis s. 127-135
Garbów, woj. lubelskie. Stanowisko 3 Paweł Lis Włodzimierz Zieliński s. 141-142
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wczesnośredniowieczne groby z miejscowości Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, woj. Lublin Paweł Lis s. 199-207
Puławy-Włostowice, st. 3, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 74-76/- Paweł Lis s. 233
"Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim : eksperymenty 2003-2006", red. Paweł Lis, Kazimierz Dolny 2007 : [recenzja] Konrad Drobek Paweł Lis (aut. dzieła rec.) s. 303-307
Wczesnośredniowieczny topór z grodziska w Żmijowiskach, pow. opolski Monika Kulawczuk Paweł Lis s. 305-308
Kolekcja zabytków archeologicznych z okolic Werbkowic (pow. hrubieszowski) w zbiorach Muzeum Regionalnego PTTK w Puławach Jerzy Libera Paweł Lis s. 363-385