Znaleziono 14 artykułów

Jerzy Brzozowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miłuki, gm. Ełk, woj. suwalskie, St. 4, AZP 22-79/20 Anna Bitner-Wróblewska Jerzy Brzozowski Jerzy Siemiaszko s. 1
Skomętno Wielkie, gm. Kalinowo, woj. suwalskie, St. 11 AZP 22-81/19 Jerzy Brzozowski Jerzy Siemiaszko s. 4-5
Dręstwo, st. 10, gm. Bargłów Kościelny, woj. suwalskie, AZP 25-82/90 Jerzy Brzozowski Jerzy Siemiaszko s. 20-21
Dręstwo, st. 35, gm. Bargłów Kościelny, woj. suwalskie, AZP 25-82/116 Jerzy Brzozowski Jerzy Siemiaszko s. 21
Nowe zabytki z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Dręstwo, stanowisko 1, gmina Bargłów Kościelny, powiat Augustów Jerzy Brzozowski Paweł Szymański s. 26-31
Paprotki Kolonia, st. 1, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/2 Anna Bitner-Wróblewska Jerzy Brzozowski Grażyna Iwanowska Małgorzata Karczewska Maciej Karczewski Jerzy Siemiaszko s. 58-59
Paprotki Kolonia, st. 1, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/2 Anna Bitner-Wróblewska Jerzy Brzozowski Grażyna Iwanowska Małgorzata Karczewska Maciej Karczewski Jerzy Siemiaszko s. 61-62
Paprotki Kolonia, st. 1, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/2 Anna Bitner-Wróblewska Jerzy Brzozowski Małgorzata Karczewska Maciej Karczewski Jerzy Siemiaszko s. 73-74
Białobrzegi, woj. rzeszowskie. Stanowisko 1 Jerzy Brzozowski Sylwester Czopek Paweł Lis s. 83-84
Przytuły, gm. Olecko, woj. suwalskie. Stanowisko 1 Jerzy Brzozowski Jerzy Siemiaszko Hanna Zaborowska s. 106
Garbaś, gm. Bakałarzewo, woj. suwalskie, Stanowisko 1, AZP 16-81/1 Anna Bitner-Wróblewska Jerzy Brzozowski Jerzy Siemiaszko s. 110
Zarys historii rozwoju gospodarczego miasta Końskie : (od powstania osady do połowy XIX w.) Jerzy Brzozowski s. 227-252
Przytuły, gm. Olecko, woj. suwalskie. Stanowisko 1 Jerzy Brzozowski Jerzy Siemiaszko s. 262
"Końskie wczoraj i dziś. Historia miasta na tle regionu", Jerzy Brzozowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Zenon Guldon Jerzy Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 377-379