Znaleziono 28 artykułów

Sylwester Czopek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dylągówka, st. 1, gm. Hyżne, woj. rzeszowskie, AZP 106-78/4 Wojciech Blajer Sylwester Czopek s. 29-30
Siedliska, gm. Lubenia, woj. rzeszowskie, St. 10, AZP 105-76/33 Sylwester Czopek s. 32-33
Chodaczów, gm. Grodzisko Dolne, woj. rzeszowskie, st. 2 Sylwester Czopek s. 34
Chodaczów, gm. Grodzisko Dolne, woj. rzeszowskie, st. 3 Sylwester Czopek Krystyna Koza Grzegorz Wronowski s. 34-35
Chodaczów, gm. Grodzisko Dolne, woj. rzeszowskie. Stanowisko 2 Sylwester Czopek s. 43
Pysznica, st. 1, gm. loco, woj. tarnobrzeskie, AZP 92-77/21 Sylwester Czopek s. 47
    Zacytuj
  • Udostępnij
Prahistoryczne kultury wojowników czy wojownicy prahistorycznych kultur? Sylwester Czopek s. 48-57
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kosina, woj. rzeszowskie. Stanowisko 35 Sylwester Czopek Sławomir Kadrow s. 49
Materiały z cmentarzyska kultury pomorskiej z Orońska, woj. Radom, ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lublinie Sylwester Czopek s. 49-51
Białobrzegi, woj. rzeszowskie. Stanowisko 1 Sylwester Czopek s. 61
Białobrzegi, woj. rzeszowskie. Stanowisko 5 Sylwester Czopek s. 62
Białobrzegi, woj. rzeszowskie. Stanowisko 5 Sylwester Czopek Joanna Podgórska-Czopek s. 65-66
Białobrzegi, woj. rzeszowskie. Stanowisko 1 Sylwester Czopek s. 65
Rakszawa, st. 12, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-79/9 Sylwester Czopek s. 65
Ostatni sezon badań na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Pysznicy, woj. tarnobrzeskie Sylwester Czopek s. 78-81
Białobrzegi, woj. rzeszowskie. Stanowisko 1 Jerzy Brzozowski Sylwester Czopek Paweł Lis s. 83-84
Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-81 Sylwester Czopek s. 83
Budy Łańcuckie, gm. Białobrzegi, woj. rzeszowskie. Stanowisko 5 Sylwester Czopek Joanna Podgórska-Czopek s. 93
Dobre, gm. Wilków, woj. lubelskie. Stanowiska 1 i 2 Sylwester Czopek Andrzej Kutyłowski s. 104
Pysznica, st. 1, gm. loco, woj. tarnobrzeskie, AZP 92-77/21 Sylwester Czopek s. 110
Białobrzegi, woj. rzeszowskie. Stanowiska 1 i 4 Sylwester Czopek s. 111-112
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wola Raniżowska, woj. rzeszowskie. Stanowisko 17 Anna Barłowska Sylwester Czopek Joanna Podgórska-Czopek s. 113
Będziemyśl, gm. Sędziszów Małopolski, woj. rzeszowskie, St. 1 "Grodzisko", AZP 103-74/1 Sylwester Czopek Joanna Podgórska-Czopek s. 115
Rzeszów, ul. Króla Kazimierza, AZP 103-76 Sylwester Czopek Piotr Mitura s. 119
Czerniczyn, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 20 Sylwester Czopek Andrzej Kokowski s. 121
Uwagi o kulturze łużyckiej na Lubelszczyźnie Sylwester Czopek s. 210-226
Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-81/6 Sylwester Czopek s. 212
Sylwester Czopek, "Pradzieje Polski południowo-wschodniej", Rzeszów 1999 : [recenzja] Sławomir Kadrow Sylwester Czopek (aut. dzieła rec.) s. 258-259