Znaleziono 17 artykułów

Anna Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Anna Nowak s. 5-6
Wstęp Anna Nowak s. 11-14
Protection of the rights of persons with disabilities Anna Nowak s. 15-28
Pojęcie, istota, przyczyny, mechanizmy marginalizacji i wykluczenia społecznego Anna Nowak s. 17-32
Poglądy pszczyńskiej młodzieży na temat funkcjonowania podkultur młodzieżowych Anna Nowak s. 21-31
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych Anna Nowak s. 21-30
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kulturze Anna Nowak s. 91-102
Mediacja w postępowaniu z nieletnimi Anna Nowak s. 116-125
Bionic aspects in the search of functional systems of structural surfaces Anna Nowak Wiesław Rokicki s. 117-124
Bionic aspects in the search of functional systems of structural surfaces Anna Nowak Wiesław Rokicki s. 117-124
Prawna ochrona wartości dziecka i dzieciństwa Anna Nowak s. 119-126
Poziomy interpretacyjne struktur muzycznych intertekstualnie jawnych : na przykładzie III Symfonii Pawła Mykietyna Anna Nowak s. 141-156
Wybrane cechy czynnika ludzkiego w rolnictwie polskim na tle innych krajów UE Anna Nowak s. 167-179
Nauka o książce w ujęciu Adama Łysakowskiego Anna Nowak s. 168-173
Jan Muszkowski i jego spojrzenie na naukę o książce Anna Nowak s. 171-176
Wybrane ogrody biblijne Niemiec Marian Ciaciura Anna Nowak s. 217-225
Poglądy kuratorów sądowych na temat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Anna Nowak s. 351-359