Znaleziono 14 artykułów

Maciej Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skrajne i pośrednie twory poprawności politycznej Maciej Nowak s. 33-49
Spór i dialog poetów : Herbert i Miłosz w świetle korespondencji Maciej Nowak s. 41-55
Wyspa strachów Führera : utopia jako śmiertelne zagrożenie, które nigdy nie przychodzi Maciej Nowak s. 43-64
Miejsca Cogito : narracje megalomanii i melancholia początków Maciej Nowak s. 59-92
Menedżer czy inteligent... czyli mit anglisty w kontekstach Maciej Nowak s. 67-91
Planistyczne aspekty polityki przestrzennej w gminach przygranicznych szczecińskiego obszaru metropolitalnego Maciej Nowak s. 74-80
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Śnić może?" O pustym wnętrzu ego, czyli prolegomena do krytyki cynicznej podmiotowości współczesnej Maciej Nowak s. 83-102
"Lekcja teatru Tadeusza Kudlińskiego. Materiały z sesji naukowej poświęconej działalności teatralnej dr. Tadeusza Kudlińskiego", Kraków 1984 : [recenzja] Maciej Nowak s. 221
"Podróże, nostalgiczne krajobrazy, epitafia. (O poezji Aleksandra Janty)", Wojciech Ligęza, "Ruch Literacki" z. 1 (1985) : [recenzja] Maciej Nowak Wojciech Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 223
Dzieje fabuły i dyskursy Mateusz Bourkane Maciej Nowak (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"Wśród trudności i konfliktów (Działalność Związku Zawodowego Literatów Polskich od września 1945 do października 1946)", Krzysztof Woźniakowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.21 (1984) : [recenzja] Maciej Nowak Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 283
"Tematy Romanowiczowej", Wojciech Wyskiel, "Ruch Literacki" z. 1 (1985) : [recenzja] Maciej Nowak Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 283
"Teatr w dawnym Płocku 1808-1939", Barbara Konarska-Pabiniak, Wrocław 1984 : [recenzja] Maciej Nowak Barbara Konarska-Pabiniak (aut. dzieła rec.) s. 294
"Listy Ireny Solskiej", Wybór i oprac. L.Kuchtówna, Warszawa 1984 : [recenzja] Maciej Nowak s. 302