Znaleziono 4 artykuły

Dobromiła Nowicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niewerbalne sposoby naruszenia czci w prawie rzymskim Dobromiła Nowicka s. 5-26
Rzymskie uregulowania dotyczące 'iniuria' a karnoprawna ochrona czci w prawie polskim Dobromiła Nowicka s. 133-158
Prawo boskie i prawo ludzkie : sądownictwo starożytnego Izraela na tle praktyki mezopotamskiej Dobromiła Nowicka Stefan Nowicki s. 149-162
"Zniesławienie w prawie rzymskim", Dobromiła Nowicka, Wrocław 2013 : [recenzja] Marek Kuryłowicz Dobromiła Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 229-236