Znaleziono 3 artykuły

Bartosz Orliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie "cash poolingu" w grupach kapitałowych małych i średnich przedsiębiorstw Bartosz Orliński s. 387-397
Obligacje korporacyjne jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw Bartosz Orliński s. 441-451
Modele finansowania rozwoju a przepływy pieniężne : (z uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect) Bartosz Orliński Gabriela Łukasik s. 486-495