Znaleziono 5 artykułów

Helena Ostrowicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Horyzont oczekiwań - z recepcji myśli Michela Foucaulta w badaniach pedagogicznych Helena Ostrowicka s. 7-23
Oswajanie Foucaulta w analizach społeczno-pedagogicznych : zapis dyskusji panelowej Marek Czyżewski Ewa Marynowicz-Hetka Maria Mendel Astrid Męczkowska-Christiansen Helena Ostrowicka Tomasz Szkudlarek s. 32-61
Wyznania, Rousseau i dyskurs edukacyjny – zarys badań w perspektywie (post)foucaultowskiej Helena Ostrowicka s. 33-43
Raportuj, bloguj i wyznawaj : o karierze akademickiej w społeczeństwie konfesyjnym Helena Ostrowicka s. 91-107
Wokół problematyki „metody” w postfoucaultowskich badaniach społecznych : pomiędzy strategią transkrypcji a strategią fugi Helena Ostrowicka s. 152-169