Znaleziono 9 artykułów

Wiktor Osuch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich liceów – szanse i oczekiwania Wiktor Osuch s. 37-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompetencje nauczyciela geografii a wyzwania współczesnej edukacji Wiktor Osuch s. 113-130
Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców na przykładzie wybranych krakowskich szkół Edyta Osuch Wiktor Osuch s. 195-202
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem aktywizacji społecznej i zawodowej romskiej mniejszości narodowej w Austrii na przykładzie miasta Oberwart Wiktor Osuch s. 202-208
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wspieranie przedsiębiorczości przez przeciwdziałanie marginalizacji społeczno-ekonomicznej grup nieprzystosowanych do konkurencji w gospodarce rynkowej jako dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego : na przykładzie mniejszości romskiej Agnieszka Dwojak Wiktor Osuch s. 244-253
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane projekty edukacyjne w aktywizacji uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Edyta Osuch Wiktor Osuch s. 305-307
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących procesów globalizacji Wiktor Osuch s. 333-346
  Zacytuj
 • Udostępnij
Projekt „Common Goals – Common Ways” jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym Sławomir Kurek Wiktor Osuch Tomasz Rachwał Agnieszka Świętek s. 415-429
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane problemy mniejszości narodowych a idea społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej Wiktor Osuch Agnieszka Świętek s. 532-542
  Zacytuj
 • Udostępnij