Znaleziono 5 artykułów

Teresa Pakulska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w strukturze przestrzennej gospodarki Polski Teresa Pakulska s. 77-98
Strefa wpływów Warszawy i jej funkcje Teresa Pakulska s. 129-156
Duże przedsiębiorstwa przemysłowe na Mazowszu : (z uwzględnieniem zmian w przemyśle na Mazowszu w latach dziewięćdziesiątych) Teresa Pakulska s. 134-145
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach wysokiej koncentracji kapitału Teresa Pakulska Małgorzata Poniatowska-Jaksch s. 159-191
Konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych w województwie mazowieckim w świetle relokacji kapitału Teresa Pakulska Małgorzata Poniatowska-Jaksch s. 193-200