Znaleziono 5 artykułów

Małgorzata Poniatowska-Jaksch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sieć drogowa jako czynnik integrujący i dezintegrujący Mazowsze w świetle budowy płatnych autostrad i dróg ekspresowych Małgorzata Poniatowska-Jaksch s. 110-117
Warszawska Kolej Dojazdowa jako środek transportu aglomeracji warszawskiej Jan Kosiński Małgorzata Poniatowska-Jaksch s. 157-171
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach wysokiej koncentracji kapitału Teresa Pakulska Małgorzata Poniatowska-Jaksch s. 159-191
Konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych w województwie mazowieckim w świetle relokacji kapitału Teresa Pakulska Małgorzata Poniatowska-Jaksch s. 193-200
Zmiany liczby ludności Żyrardowa w latach 1970-1995 oraz perspektywy jego dalszego rozwoju Małgorzata Poniatowska-Jaksch s. 205-213