Znaleziono 1 artykuł

Roberto Palazzo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"La figura di Pietro nella narrazione degli Atti degli Apostoli", Roberto Palazzo, Bologna 2011 : [recenzja] Dariusz Sztuk Roberto Palazzo (aut. dzieła rec.) s. 203-205