Znaleziono 6 artykułów

Andrzej Pankalla

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Application of Ernest Boesch's connotation analysis to the interpretation of Rafael Santi's picture "Adam and Eve - original sin" Kamila Gutowska Andrzej Pankalla Magdalena Pietrzak s. 15-26
"Historia histerii", Étienne Trillat ; tł. Zofia Podgórska-Klawe i Elżbieta Jamrozik, Wrocław 1993 : [recenzja] Anita Magowska Andrzej Pankalla Elżbieta Jamrozik (aut. dzieła rec.) Zofia PodgórskaKlawe (aut. dzieła rec.) Étienne Trillat (aut. dzieła rec.) s. 102-108
Proweniencja, rozwój i specyfika "dialogowego ja" w psychologii pastoralnej Andrzej Pankalla Anna Wieradzka-Pilarczyk s. 191-207
Przewrót kulturalistyczny w psychologii? : "późny" J.S. Bruner i E.E. Boesch Andrzej Pankalla s. 211-221
Psychologia kultury : nowe zadanie czy perspektywa psychologii Zenon Waldemar Dudek Andrzej Pankalla s. 249-265
"Przesycony" konstrukcjonista Kenneth Gergen i jego oferta złożona psychologom (kulturowym) Krzysztof Bakalarz Robert Bezdziecki Andrzej Pankalla s. 347-361