Znaleziono 4 artykuły

Derek Parfit

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeludnienie a jakość życia Derek Parfit Marta Rusek (tłum.) Mirosław Rutkowski (tłum.) s. 109-135
Czy powołanie kogoś do życia może być dla tej osoby dobrodziejstwem Derek Parfit Mirosław Rutkowski (tłum.) s. 127-134
Problem braku tożsamości Derek Parfit Mirosław Rutkowski (tłum.) Piotr Wahl (tłum.) s. 141-171
"Opus magnum" Zuzanna Kasprzyk Derek Parfit (aut. dzieła rec.) s. 151-155