Znaleziono 18 artykułów

Mirosław Rutkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Epistemologiczne przesłanki etyki Dawida Hume’a Mirosław Rutkowski s. 5-31
Wartość własnej śmierci Mirosław Rutkowski s. 5-35
Wartość osobowa Mirosław Rutkowski s. 5-48
Wstęp Mirosław Rutkowski s. 5-7
Dziedzictwo Hume’a Mirosław Rutkowski s. 7
Kryterium genetyczne w sporze o aborcję Mirosław Rutkowski s. 33-66
Obowiązek a motywacja Mirosław Rutkowski s. 67-84
Edukacyjny kontekst rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych Mirosław Rutkowski s. 67-80
Sumienie i autonomia Mirosław Rutkowski s. 79-122
Normalizacja życia i poszerzanie autonomii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych poprzez twórczą aktywność Mirosław Rutkowski s. 101-111
Przeludnienie a jakość życia Derek Parfit Marta Rusek (tłum.) Mirosław Rutkowski (tłum.) s. 109-135
Czy powołanie kogoś do życia może być dla tej osoby dobrodziejstwem Derek Parfit Mirosław Rutkowski (tłum.) s. 127-134
Świadomość wychowawcza rodziców a funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego umysłowo w szkole Mirosław Rutkowski s. 129-139
Problem braku tożsamości Derek Parfit Mirosław Rutkowski (tłum.) Piotr Wahl (tłum.) s. 141-171
Pragnienia jako motywy Mirosław Rutkowski s. 153-177
O kryterium genetycznym w sporze o aborcję raz jeszcze : odpowiedź na zarzuty Mirosław Rutkowski s. 225-231
Racje do działania a motywacja Mirosław Rutkowski s. 277-297
Rozum pominięty, rozum uwzględniony Tomasz Sieczkowski Mirosław Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 343-348