Znaleziono 1 artykuł

Jan Chryzostom Pasek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pamiętniki", Jan Chryzostom Pasek, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Aleksander Brückner, Kraków 1924 ; "Pamiętniki", Jan Chryzostom Pasek, oprac. Jan Czubek, Lwów-Warszawa-Kraków [1914] : [recenzja] Julian Krzyżanowski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Jan Chryzostom Pasek (aut. dzieła rec.) s. 425-429