Znaleziono 4 artykuły

Maria Danuta Pełka-Sługocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Kongresu Kryminologów Europejskich Państw Socjalistycznych Maria Danuta Pełka-Sługocka s. 47-51
Wywiad milicyjny jako dowód w procesie karnym Maria Danuta Pełka-Sługocka Leszek Sługocki s. 48-55
Realizacja prewencji szczególnej Maria Danuta Pełka-Sługocka Leszek Sługocki s. 96-102
"System środków karnych", Teofil Leśko, Warszawa 1974 : [recenzja] Maria Danuta Pełka-Sługocka Teofil Leśko (aut. dzieła rec.) s. 130-134