Znaleziono 12 artykułów

Krzysztof Piątek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka zatrudnienia wobec osób niepełnosprawnych w Polsce i ZSRR : ujęcie porównawcze Krzysztof Piątek s. 23-40
Z problematyki zatrudnienia socjalnego : sondaż w toruńskich zakładach pracy Krzysztof Piątek s. 27-42
Polska szkoła polityki społecznej Instytutu Gospodarstwa Społecznego i jego twórcy Krzysztof Piątek s. 59-74
Ewolucja polityki zatrudnienia w Polsce Ludowej : próba periodyzacji Krzysztof Piątek s. 87-97
Racjonalizacja zatrudnienia : nowe uwarunkowania na początku lat osiemdziesiątych Krzysztof Piątek s. 99-109
Płynność zatrudnionych w latach 1975-1978 : z zagadnień ruchliwości społecznej Krzysztof Piątek s. 113-121
Wybrane zagadnienia finansowania polityki społecznej w latach 1980-1986 Krzysztof Piątek s. 129-148
Przemiany na rynku pracy Torunia w latach 1971-1978 Krzysztof Piątek s. 133-150
Zatrudnienie socjalne Krzysztof Piątek s. 133-164
Relacja pomiędzy techniką a totalitaryzmem w teorii krytycznej Herberta Marcusego Krzysztof Piątek s. 183-194
O Heideggerze raz jeszcze Krzysztof Piątek Jan Galarewicz (aut. dzieła rec.) s. 437-440
O bycie jako takim - filozofia pierwsza w XXI wieku Krzysztof Piątek Lech Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 439-442