Znaleziono 8 artykułów

Lech Ostasz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dane dostarczane przez naukę i ontologiczna teoria dziedzin bytu = Scientific Data and Onthological Theory of Spheres of Being Lech Ostasz s. 7-28
Postaci spotykane na drodze samoaktualizacji człowieka : (część II) Lech Ostasz s. 39-55
Postaci spotykane na drodze samoaktualizacji człowieka : (część I) Lech Ostasz s. 41-63
Filozofować "metodą latencyjną" Ignacy S. Fiut Lech Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 185-189
Antropologia po Freudzie Piotr Wasyluk Lech Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 244-246
Rozprawa o metodzie posybilistycznej Adam Bastek Lech Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 250-254
"Czym są wartości? : zarys aksjologii", Leon Ostasz, Olsztyn 2009 : [recenzja] Jacek Krysiak Lech Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 289-291
O bycie jako takim - filozofia pierwsza w XXI wieku Krzysztof Piątek Lech Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 439-442