Znaleziono 14 artykułów

Piotr Wasyluk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kategorie filozofii dziejów Piotr Wasyluk s. 7-24
Specyfika filozoficznego myślenia o dziejach = Pecularity of the Philosophical Thinking about History Piotr Wasyluk s. 37-48
Filozofia historii jako filozoficzna refleksja nad dziejami : miejsce i rola filozofii historii w myśleniu filozoficznym Piotr Wasyluk s. 37-50
Filozofia historii jako filozoficzna refleksja nad dziejami : miejsce i rola filozofii historii w myśleniu filozoficznym = Philosophy of History as Philosophical Reflections over the History : Place and Significance of Philosophy of History in Philosophical Thinking Piotr Wasyluk s. 109-122
    Zacytuj
  • Udostępnij
Utopia jako myślenie ahistoryczne? = Utopia as Ahistorical Thinking? Piotr Wasyluk s. 125-141
    Zacytuj
  • Udostępnij
Utopizm Ericha Fromma = Erich Fromm's Utopism Piotr Wasyluk s. 133-151
    Zacytuj
  • Udostępnij
Optymizm historiozoficzny jako aksjologiczny fundament idei postępu dziejowego = Historiosophical Optimism as Axiological Foundation of the Idea of Progress Piotr Wasyluk s. 155-165
Zrozumieć ateizm : filozoficzny spór o ateizm Piotr Wasyluk s. 157-170
Filozofia dziejów, historiozofia czy filozofia historii? : próba definicji Piotr Wasyluk s. 215-231
Wewnętrzny nakaz bycia człowiekiem Piotr Wasyluk Halina Romanowska-Łakomy (aut. dzieła rec.) s. 220-223
Filozofia od podstaw Piotr Wasyluk Andrzej Kucner (aut. dzieła rec.) Stefan Opara (aut. dzieła rec.) Beata Zielewska (aut. dzieła rec.) s. 231-234
Antropologia po Freudzie Piotr Wasyluk Lech Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 244-246
Filozofia pokoju : sprawiedliwość i pokój w kontekście rozwoju osobowego Piotr Wasyluk Bożena Kuśmierczyk (aut. dzieła rec.) s. 264-269
Historia nauki jako historiozofia : Lucio Russo i koncepcja rozwoju naukowego = History of Science as Historiosophy : Lucio Russo and Theory of Scientifical Development Piotr Wasyluk s. 345-361