Znaleziono 1 artykuł

Bożena Pikala-Tokarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z dziejów Arkadii w literaturze i sztuce europejskiej", Bożena Pikala-Tokarz, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Bożena Pikala-Tokarz (aut. dzieła rec.) s. 246