Znaleziono 3 artykuły

Michał Piotrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Allegro con fuoco Michał Piotrowski s. 175-186
"Allegro con fucco", Michał Piotrowski, "Teksty" nr 1 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Michał Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 196
"Z filozoficznych problemów muzyki", pod red. Michała Piotrowskiego, Poznań 1989 : [recenzja] Andrzej Miś Michał Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 296-298