Znaleziono 10 artykułów

Ewa Piwowarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola zajęć plastycznych w komunikowaniu się dzieci ze światem Ewa Piwowarska s. 19-27
Techniki graficzne w warsztacie nauczyciela Ewa Piwowarska s. 43-46
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rozumieć i docenić rysunki dzieci Ewa Piwowarska s. 66-69
"Kreatywność w edukacji elementarnej", red. Władysław Szlupik, Ewa Piwowarska, Częstochowa 2005 : [recenzja] Urszula Ordon Ewa Piwowarska Władysław Szlupik (aut. dzieła rec.) s. 81-82
    Zacytuj
  • Udostępnij
Recenzja publikacji "Tradycja i nowoczesność w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Wybrane aspekty", pod red. U. Ordon, A. Pękali Ewa Piwowarska Anna Pękala Urszula Ordon (aut. dzieła rec.) s. 85-86
Recenzja publikacji Rose Fleck-Bangert: "O czym mówią rysunki dzieci. Dostrzeganie i rozumienie zawartych w nich znaków" Ewa Piwowarska Rose Fleck-Bangert (aut. dzieła rec.) s. 86-87
Umiejętność obserwacji i rysowania przez dzieci brył a uzdolnienia matematyczne Ewa Piwowarska s. 90-95
Rysunkowe obrazowanie bryły przez dzieci w wieku 3–6 lat – doniesienie z badań Ewa Piwowarska s. 111-119
Między fotografią klasyczną a cyfrową – wybrane aspekty edukacji Ewa Piwowarska Jerzy Piwowarski s. 133-138
Kształtowanie przez dzieci form przestrzennych – doniesienie z badań Ewa Piwowarska s. 160-168