Znaleziono 13 artykułów

Anna Pękala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola rodziny w kształtowaniu zainteresowań muzycznych dzieci Anna Pękala s. 13-17
Wykorzystanie gry na instrumentach perkusyjnych w kształtowaniu postaw kreatywnych dziecka w wieku przedszkolnym Anna Pękala s. 64-70
    Zacytuj
  • Udostępnij
Testy zdolności i osiągnięć muzycznych dzieci i młodzieży szkolnej Anna Pękala s. 76-82
Recenzja publikacji "Tradycja i nowoczesność w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Wybrane aspekty", pod red. U. Ordon, A. Pękali Ewa Piwowarska Anna Pękala Urszula Ordon (aut. dzieła rec.) s. 85-86
Rola rodziny w kształtowaniu systemu wartości u dzieci w wieku przedszkolnym Anna Pękala s. 95-109
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć muzycznych w edukacji wczesnoszkolnej : raport z badań Anna Pękala s. 97-109
Recenzja książki ks. Andrzeja Zwolińskiego "Dźwięk w relacjach społecznych" Anna Pękala Andrzej Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 109-110
Wykorzystanie metody Rudolfa Labana w pracy z dziećmi sześcioletnimi Teresa Banaszkiewicz Anna Pękala s. 125-132
Wykorzystanie metody aktywnego słuchania w rozwijaniu aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym Anna Pękala s. 135-146
Wykorzystanie komputera w rozwijaniu zainteresowań muzycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym Anna Pękala s. 197-202
Diagnoza poziomu zdolności muzycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i na Ukrainie na podstawie badań własnych Anna Pękala Aleksander Semenov s. 205-219
Wykorzystanie potencjału wychowawczego piosenki religijnej w kształtowaniu postaw dzieci w młodszym wieku szkolnym Anna Pękala s. 255-265
Dzieje wychowania muzycznego w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku Anna Pękala s. 257-261