Znaleziono 1 artykuł

Aleksander Semenov

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Diagnoza poziomu zdolności muzycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i na Ukrainie na podstawie badań własnych Anna Pękala Aleksander Semenov s. 205-219