Znaleziono 1 artykuł

Aleksandra Podhorecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"W służbie oświacie – 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej", Aleksandra Podhorecka, Londyn 2003 : [recenzja] Hanna Markiewiczowa Aleksandra Podhorecka (aut. dzieła rec.) s. 255-260