Znaleziono 7 artykułów

Przemysław Polak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne Przemysław Polak s. 103-111
Znaczenie instytucji państwa w funkcjonowaniu Internetu Przemysław Polak Jędrzej Wieczorkowski s. 235-242
Wykorzystanie serwisów społecznościowych w kontaktach uczelni wyższej ze studentami Przemysław Polak s. 303-311
Zachowywanie treści stron przez użytkowników Internetu Przemysław Polak s. 391-399
Wykorzystanie tradycyjnych źródeł i Internetu w pozyskiwaniu informacji przez studentów Szkoły Głównej Handlowej Przemysław Polak Danuta Polak s. 453-460
Wykorzystanie komunikacji tradycyjnej i elektronicznej na przykładzie życzeń okolicznościowych Przemysław Polak s. 616-623
Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów : badanie międzynarodowe Przemysław Polak s. 739-747