Znaleziono 4 artykuły

Daniel Poliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
XV Światowy Kongres Filozoficzny Daniel Poliński s. 204-207
"Nauka o naukie. Wwiedienije w obszczeje naukoznanije", G. M. Dobrow, Kijew 1966 : [recenzja] Daniel Poliński G. M. Dobrow (aut. dzieła rec.) s. 433-438
"100 lat Kapitału K. Marksa": sesja naukowa Uniwersytetu Łódzkiego Daniel Poliński s. 509-510
Problematyka hipotezy w pracach Engelsa Daniel Poliński s. 681-693