Znaleziono 3 artykuły

Ryszard Ponikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Granice prawa oskarżonego do obrony Maria Lipczyńska Ryszard Ponikowski s. 1-14
Utrwalanie czynności karno-procesowych a współczesny styl pracy adwokata : rozważania na marginesie postulatów NRA z dnia 2.1.1974 r. oraz zalecenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.VIII.1974 r. Ryszard Ponikowski Maria lipczyńska s. 57-66
Prof. dr Maria Lipczyńska (1916 - 1984) Ryszard Ponikowski s. 97