Znaleziono 14 artykułów

Marta Popowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marta Popowska s. 5-6
Słowo wstępne Marta Popowska s. 5-6
Od redaktora Marta Popowska s. 5
Wstęp Marta Popowska s. 7-9
Wstęp Marta Popowska s. 7-8
Wstęp Marta Popowska s. 7-8
Prof. Edward Bogusławski : 1940-2003 Marta Popowska s. 7-10
Wstęp Marta Popowska s. 7-8
Wstęp Marta Popowska s. 7-9
Wstęp Marta Popowska s. 7-8
Wstęp Marta Popowska s. 7-8
Związki Edwarda Bogusławskiego z Częstochową Marta Popowska s. 17-20
Rękopis muzyczny ms. 182 z Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu Marta Popowska s. 87-110
"Graduał maryjny ms. 42 Jana Olbrachta w tradycji krakowskiej. Studium źródłoznawcze", Marta Popowska, Częstochowa 2003 : [recenzja] Czesław Grajewski Marta Popowska (aut. dzieła rec.) s. 538-542