Znaleziono 26 artykułów

Czesław Grajewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W kwestii autorstwa tabulatury pelpińskiej Czesław Grajewski s. 21-28
Dyferencje psalmowe I tonu jako cecha rozpoznawcza proweniencji antyfonarzy polskich Czesław Grajewski s. 41-67
Kartuskie źródła officium divinum w polskich zasobach bibliotecznych i archiwalnych (od XIV do XVIII wieku) Czesław Grajewski s. 41-51
Dyferencje psalmowe : uwarunkowania historyczne i estetyczne Czesław Grajewski s. 139-146
Antyfonarz gnieźnieński ms. 94-97 z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieżnie : od strony liturgiczno-muzycznej Czesław Grajewski s. 145-181
Razem czy osobno? : o pewnym aspekcie modalności antyfon "officium divinum" Czesław Grajewski s. 177-188
Graduał Jana Łaskiego na tle jego fundacji ksiąg liturgicznych Czesław Grajewski s. 187-196
XV Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych : (Gniezno, 23-25 września 2014) Czesław Grajewski s. 220-222
Ważniejsze polskie źródła oficjum brewiarzowego Czesław Grajewski s. 223-227
Ksiądz Profesor Jerzy Pikulik (1928–2015) Czesław Grajewski s. 229-233
Pierwiastki gregoriańskie w twórczości Vincenta d'Indy Czesław Grajewski s. 243-252
"Cantionale Ecclesiasticum na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", Beata Bodzioch, Lublin 2014 : [recenzja] Czesław Grajewski Beata Bodzioch (aut. dzieła rec.) s. 253-259
Przyczynek do historii ruchu cecyliańskiego w Polsce Czesław Grajewski s. 269-281
"Studia Gregoriańskie", 2015, z. 8 Czesław Grajewski s. 273-275
"Muzyk w służbie Bożej. Ks. Stanisław Ormiński SDB (1911-1987)", red. K. Niegowski, J. Wąsowicz, Piła-Rumia 2011 : [recenzja] Czesław Grajewski Krzysztof Niegowski (aut. dzieła rec.) Jarosław Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 282-285
Błogosławiony Herman z Reichenau : w tysiąclecie urodzin Czesław Grajewski s. 293-298
Nieznany instrument organowy z Nowego Miasta Lubawskiego Czesław Grajewski s. 319-323
Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych : (Częstochowa, 8-10 września 2010) Czesław Grajewski s. 351-353
"Studia Gregoriańskie", 2008, nr 1 : [recenzja] Czesław Grajewski s. 464-467
Specificum franciszkańskiej psalmodii oficjum Czesław Grajewski s. 479-494
"Antyfony Officium Divinum w świetle tonariuszy IX–XIV wieku", Czesław Grajewski, Warszawa 2013 : [recenzja] Remigiusz Pośpiech Czesław Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 485-486
"Studia Hildegardiana Sariensia" 2015, nr 2 Czesław Grajewski s. 514-519
"Graduał maryjny ms. 42 Jana Olbrachta w tradycji krakowskiej. Studium źródłoznawcze", Marta Popowska, Częstochowa 2003 : [recenzja] Czesław Grajewski Marta Popowska (aut. dzieła rec.) s. 538-542
"Formuły dyferencyjne psalmodii brewiarzowej w źródłach polskich", Czesław Grajewski, Toruń 2004 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Czesław Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 576-582
"Oficjum rymowane o św. Zygmuncie w antyfonarzach płockich z przełomu XV Czesław Grajewski Piotr Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 579-584
"Studia Gregoriańskie", 2014, nr 7 Czesław Grajewski s. 603-606