Znaleziono 28 artykułów

Krzysztof Niegowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
XV-wieczny antyfonarz ms. 48 z archiwum kapituły katedralnej na Wawelu w świetle tradycji europejskiej Krzysztof Niegowski s. 111-129
Przekazywanie misterium salutis przez muzykę liturgiczną Krzysztof Niegowski s. 169-181
XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. księdza Stanisława Ormińskiego w Rumi : (Rumia, 24-26 października 2013) Krzysztof Niegowski s. 193-197
"Muzyk w służbie Bożej. Ks. Stanisław Ormiński SDB (1911-1987)", red. K. Niegowski, J. Wąsowicz, Piła-Rumia 2011 : [recenzja] Czesław Grajewski Krzysztof Niegowski (aut. dzieła rec.) Jarosław Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 282-285
"Sekwencje mszalne w języku polskim po Soborze Watykańskim II", Monika Nowak, Lublin 2008 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Monika Nowak (aut. dzieła rec.) s. 290-292
Muzyka w systemie wychowawczym salezjanów ks. Bosko Krzysztof Niegowski s. 299-304
Laureaci Nagrody im. Księdza Profesora Adama Duraka SDB : edycja 2009 Krzysztof Niegowski s. 300-302
Nagroda im. Księdza Profesora Adama Duraka SDB z zakresu teologii ze szczególnym uwzględnieniem teologii liturgii : edycja 2010 Krzysztof Niegowski s. 300-302
XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi : (Rumia, 13-15 października 2011 r.) Krzysztof Niegowski s. 387-391
"Bóg w życiu wielkich kompozytorów", Stanisław Zięba, Pelplin-Gdańsk 2001 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Stanisław Zięba (aut. dzieła rec.) s. 454-455
"Harmonizacja melodii modalnych", Józef Łaś, oprac. Stanisław Ziemiański, Kraków 2002 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Stanisław Ziemiański (aut. dzieła rec.) Józef Łaś (aut. dzieła rec.) s. 456-458
"Bożonarodzeniowa muzyka na Jasnej Górze w XVIII i XIX wieku", Remigiusz Pośpiech, Opole 2000 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 458-460
"Kapłan - kompozytor. Dualizm powołania i twórczości ks. Idziego Ogiermana Mańskiego (1900-1966)", Janusz Drewniak, Warszawa 2007 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Janusz Drewniak (aut. dzieła rec.) s. 467-469
"Wybrane śpiewy Nieszporów Niedzielnych w polskich śpiewnikach katolickich po Soborze Watykańskim II", Piotr Kulita, Lublin 2008 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Piotr Kulita (aut. dzieła rec.) s. 469-471
XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi : (20-22 października 2005 r.) Krzysztof Niegowski s. 474-478
XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego : Rumia 24-26 X 2002 r. : sprawozdanie Krzysztof Niegowski s. 478-480
Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych : "Godność i posługa organisty w Kościele" : (Koszalin, 11-13 września 2007) Krzysztof Niegowski s. 525-528
"Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych", Radosław Marzec, Lublin 2005 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Radosław Marzec (aut. dzieła rec.) s. 533-538
XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (Rumia, 23–25 października 2014 r.) Krzysztof Niegowski s. 561-567
XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego : (Rumia, 23-25 października 2003 r.) Krzysztof Niegowski s. 570-573
Ogólne założenia programowe i formy kształcenia organistów, Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych : Kokoszyce, 12-14 września 2006 r. Krzysztof Niegowski s. 571-575
"Formuły dyferencyjne psalmodii brewiarzowej w źródłach polskich", Czesław Grajewski, Toruń 2004 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Czesław Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 576-582
"Muzyka wielogłosowa w celebracji Eucharystycznej na Śląsku w XVII i XVIII wieku", Remigiusz Pośpiech, Opole 2004 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 583-586
"Saeculum Christianum. Pismo historyczno-społeczne", IX, 2002, nr 2 : [recenzja] Krzysztof Niegowski s. 611-616
I Ogólnopolski Kongres Muzyki Liturgicznej "Musicam Sacram Promovere" : (Kraków, 17-19 września 2004 r.) Krzysztof Niegowski s. 633-637
XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego : (Rumia, 21-23 października 2004 r.) Krzysztof Niegowski s. 638-641
"Organista liturgiczny", Maciej Szczepankiewicz, Poznań 1999 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Maciej Szczepankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 652-653
XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi 24-27 X 2001 r. : sprawozdanie Krzysztof Niegowski s. 697-703