Znaleziono 8 artykułów

Kazimierz Postulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fakultatywne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Kazimierz Postulski s. 51-70
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 8 stycznia 1999 r. Kazimierz Postulski s. 138-142
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1993 r. I KZP 13 Kazimierz Postulski s. 174-180
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 1994 r. II KRN 6 Kazimierz Postulski s. 188-192
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25 lutego 2002 r. Kazimierz Postulski s. 210-214
"Przepadek w polskim prawie karnym", Kazimierz Postulski, Marek Siwek, Zakamycze 2004 : [recenzja] Jerzy Migdał Kazimierz Postulski (aut. dzieła rec.) Marek Siwek (aut. dzieła rec.) s. 220-222
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18 października 2001 roku Kazimierz Postulski s. 266-269
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 12 grudnia 1995 r. I KZP 35 Kazimierz Postulski s. 268-274