Znaleziono 2 artykuły

Adam Poszewiecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka prawnej ochrony munduru na tle rozwiązań ustawy z 12 grudnia 1978 r. o mundurach i odznakach Adam Poszewiecki s. 45-55
Rola samorządu gminnego i jego obywateli w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego zasobów wodnych Anna Burchart Adam Poszewiecki Urszula Szymańska s. 61-72