Znaleziono 3 artykuły

Urszula Szymańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola samorządu gminnego i jego obywateli w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego zasobów wodnych Anna Burchart Adam Poszewiecki Urszula Szymańska s. 61-72
"Ochrona środowiska naturalnego jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy", Urszula Szymańska, Elżbieta Zębek, Olsztyn 2014 : [recenzja] Wojciech Truszkowski Urszula Szymańska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Zębek (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Prawo i ochrona środowiska - prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego : przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunków prawa i administracji", Urszula Szymańska, Elżbieta Zębek, Olsztyn 2010 : [recenzja] Wojciech Truszkowski Urszula Szymańska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Zębek (aut. dzieła rec.) s. 319-320