Znaleziono 16 artykułów

Mateusz Potoczny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praxis i teologia chrztu w liturgicznej tradycji syro-orientalnej Mateusz Potoczny s. 135-149
„>Lex orandi – lex credendi< w modlitwach nad darami Adwentu w Mszale Pawła VI. Studium hermeneutyczno-liturgiczne", Andrzej Żądło, Katowice 2013 : [recenzja] Mateusz Potoczny Andrzej Żądło (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"Liturgia i psychologia (Kościół w Trzecim Tysiącleciu 12)", red. Andrzej Żądło, Katowice 2014 : [recenzja] Mateusz Potoczny Andrzej Żądło (aut. dzieła rec.) s. 253
Ks. Prof. Petrus Yousif (1936-2015) Mateusz Potoczny s. 257-259
Bóg chrześcijan i Bóg muzułmanów: czy jest to ten sam Bóg? : refleksje przy okazji spotkania kultur Mateusz Potoczny s. 275-292
"I riti propri del Papa celebrati nella Capella privata durante la Settimana Santa nei secoli XII e XIII", Karol Litawa, Rzym 2014 : [recenzja] Mateusz Potoczny Karol Litawa (aut. dzieła rec.) s. 279-284
"Liturgia po Soborze Watykańskim II w (archi)diecezji katowickiej", Grzegorz Śmieciński przedm. Andrzej Żądło, Katowice 2015 : [recenzja Mateusz Potoczny Grzegorz Śmieciński (aut. dzieła rec.) Andrzej Żądło (aut. dzieła rec.) s. 287-288
Objawienia prywatne : ich rola w życiu Kościoła i proces teologicznej weryfikacji Mateusz Potoczny s. 325-346
Liturgie katolickich Kościołów wschodnich wobec reformy liturgicznej "Vaticanum II" Mateusz Potoczny s. 385-396
"Wiara i liturgia" : XLIX Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych (Olsztyn, 10–12 września 2013 r.) Mateusz Potoczny s. 453-457
Sprawozdanie z III Sympozjum "Syro-Arabicum", USEK, Kaslik (Liban) 3–7 lutego 2015 r. Mateusz Potoczny s. 465-468
"50 lat soborowej Konstytucji o Świętej Liturgii.Powstanie – recepcja – dokonania" Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Instytucie Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej w Opolu (Opole, 4 grudnia 2013 r.) Mateusz Potoczny s. 467-472
"Święty Józef w liturgii Kościoła i pobożności ludowej" : sprawozdanie z 51 Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych (Kalisz, 8–10 września 2015 r.) Mateusz Potoczny s. 468-471
"Ołtarz, krzyż i kierunek zanoszonych modlitw", Jarosław A. Superson, Kraków 2014 : [recenzja] Mateusz Potoczny Jarosław A. Superson (aut. dzieła rec.) s. 486-488
„Ecclesia Orans”, 2013, nr 1 Mateusz Potoczny s. 491-495
"Reforma i odnowa >Brewiarza rzymskiego< w wieku XX", Piotr Wulgaris, Pelplin 2015 : [recenzja] Mateusz Potoczny Piotr Wulgaris (aut. dzieła rec.) s. 492-493