Znaleziono 5 artykułów

Piotr Prewysz-Kwinto

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współpraca sektora MŚP ze środowiskiem akademickim : wyniki badania ankietowego Piotr Prewysz-Kwinto Grażyna Voss s. 145-153
Giełdy energii w Polsce Piotr Prewysz-Kwinto s. 273-283
Publiczny rynek gazu w Polsce Piotr Prewysz-Kwinto Grażyna Voss s. 295-306
Wykorzystanie komputerowych systemów finansowo-księgowych przez przedsiębiorstwa sektora MŚP : wyniki badania ankietowego Piotr Prewysz-Kwinto Grażyna Voss s. 531-541
Catalysts - rynek obligacji GPW w 2,5 roku od otwarcia Piotr Prewysz-Kwinto s. 699-709