Znaleziono 15 artykułów

Grażyna Voss

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obligacje komunalne na rynku Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego Jan Adamiak Bożena Kłosowska Grażyna Voss s. 101-109
Współpraca sektora MŚP ze środowiskiem akademickim : wyniki badania ankietowego Piotr Prewysz-Kwinto Grażyna Voss s. 145-153
Sprawozdawczość finansowa i jej rola w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Grażyna Voss s. 172-175
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rachunkowość kreatywna – ukryty program edukacyjny Grażyna Voss s. 249-254
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grażyna Voss s. 278-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grażyna Voss s. 278-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
Publiczny rynek gazu w Polsce Piotr Prewysz-Kwinto Grażyna Voss s. 295-306
Etyka biegłego rewidenta Grażyna Voss s. 296-305
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ujmowanie i wycena instrumentów finansowych a odpowiedzialność społeczna Bożena Kołosowska Grażyna Voss s. 327-336
Audyt - Zielona Księga - małe i średnie przedsiębiorstwa Grażyna Voss s. 331-336
Organizacja księgowości w MSP : obszary ryzyka Grażyna Voss s. 349-356
Rachunkowe problemy audytu środków unijnych w Polsce Grażyna Voss s. 364-378
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdawczość finansowa podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów Grażyna Voss s. 385-391
Wykorzystanie komputerowych systemów finansowo-księgowych przez przedsiębiorstwa sektora MŚP : wyniki badania ankietowego Piotr Prewysz-Kwinto Grażyna Voss s. 531-541
Ewidencja księgowa funduszy Unii Europejskiej adresowanej do małych przedsiębiorstw Grażyna Voss s. 589-596