Znaleziono 6 artykułów

Bożena Kołosowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojemność zadłużeniowa jako czynnik wpływający na strategię finansowania MSP w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania Ewa Chojnacka Bożena Kołosowska s. 43-50
Fundusze inwestycyjne krajowego sektora MŚP Bożena Kołosowska Dorota Krupa Damian Walczak s. 188-197
Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw : uwarunkowania, ryzyko, rozwój Michał Buszko Bożena Kołosowska s. 297-309
Ujmowanie i wycena instrumentów finansowych a odpowiedzialność społeczna Bożena Kołosowska Grażyna Voss s. 327-336
Relacje inwestorskie w spółkach sektora MŚP notowanych na rynku NewConnect : aspekty teoretyczne i praktyczne Michał Buszko Bożena Kołosowska s. 429-440
Przechodzenie spółek z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany GPW : cele, uwarunkowania, efekty Michał Buszko Bożena Kołosowska s. 492-502