Znaleziono 5 artykułów

Hanna Przybyła-Basista

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inteligencja emocjonalna i możliwości jej rozwijania w szkole Hanna Przybyła-Basista s. 135-143
Kultura wizualna a kształtowanie się rodzicielstwa w prenatalnym okresie rozwoju dziecka Michalina Ilska Hanna Przybyła-Basista s. 161-182
Przerwana historia ojcostwa : jak uwięzieni mężczyźni postrzegają swoje ojcostwo? Joanna Knapik Hanna Przybyła-Basista s. 183-202
Percepcja wsparcia społecznego pacjentów z zaburzeniami odżywiania w perspektywie pacjentów, ich rodziców i przyjaciół Krystyna Buszman Hanna Przybyła-Basista s. 227-249
Akceptacja mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów rodzinnych Hanna Przybyła-Basista s. 251-278