Znaleziono 3 artykuły

Marta Przydział

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sport saneczkowo-bobslejowy w Zakopanem do 1939 roku Robert Krasowski Waldemar Nadolski Iwona Pezdan-Śliż Marta Przydział s. 31-43
Jewish Accommodations of Summer and Winter Tourism in the Interwar Period Robert Krasowski Waldemar Nadolski Iwona Pezdan-Śliż Marta Przydział s. 45-54
Turystyka w działalności Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1946–1976 Marta Przydział Rafał Szubert s. 111-121